JAK SE MODLIT?


Mnoho lidí se ptá, jak se modlit.
Jak rozmlouvat s Bohem, který zdánlivě mlčí a neodpovídá.


Hledejte cestu, jak.

Nenechte se znervóznit tím, že vás modlitby druhých neoslovují, že Vám nejdou. Třeba je vaše cesta jiná nebo jste právě v jiné fázi, než ti druzí. To je přirozené.

Zkuste se modlit vlastními slovy.

Za co?

Za vás, za vaše blízké, za ty, na které nikdo nepamatuje. Děkujte za věci, které jsou zdánlivě samozřejmé, za všechny zázraky, které jste minuli bez povšimnutí. Proste i za to, co samozřejmé není, ale Bůh vám to může dát.

Bojíte se, že Vás Bůh nevyslyší?

Nemůžete diktovat Bohu svoji vůli a když vám ji nesplní, tak na Něj zanevřít. Proste s vírou, že Bůh vám může vaše přání splnit, ale jen, pokud to je jeho vůle.

Když se nedokážete modlit vlastními slovy a máte obavu, abyste na něco nezapomněli, použijte modlitbu, kterou nám dal Ježíš. Zahrnuje úplně vše:

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé,
přijď království tvé,
buď vůle tvá
jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes
a odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům
a neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.

Amen