Alfa Vršovice

CYKLUS PŘEDNÁŠEK


Jde v životě o víc?

04.10.2016


Kdo jsou to vůbec křesťané? Potkáme křesťany v běžném životě nebo jsou to uzavření jedinci schovaní někde před dnešním světem? Může vůbec křesťan být jeho součástí? Nemusíme se obávat stát se křesťanem?


Kdo je Ježíš?

11.10.2016


Jak může Ježíš popravený před dvěma tisíci let ovlivňovat naše životy? Je to jenom fikce nebo na tom něco je? Proč se nedějí zázraky i dnes? Nebo jsme snad nakonec raději, že žádné nevidíme?


Proč Ježíš zemřel?

18.10.2016


Je křesťanství náboženstvím smrti s dominantou ukřižování Krista? Jaký to má smysl, že se Ježíš obětoval? Co to znamená, že se obětoval za nás? I za ty, kteří v něj nevěří? Za mne, za tebe, za našeho souseda?


Jak získat víru? Proč a jak mluvit s ostatními o víře?

25.10.2016


Dá se víra získat? Je to dar nebo přesvědčení? Co je to modlitba? Rozhovor bez toho druhého? Jak se máme modlit? Má cenu mluvit s ostatními o něčem tak intimním, jako je víra? S kým lze o víře hovořit? Jak překonat stud mluvit o těchto věcech? Jak mluvit o víře, abychom jí druhým nezprotivili?


Alfa Vršovice

Proč a jak číst Bibli?

01.11.2016


Je Bible nudná? Co nás na čtení Bible odrazuje a co přitahuje? V čem nám čtení Bible může pomoct? Může být pro nás ještě aktuální?


Jak nás Bůh vede? Proč a jak se modlit?

08.11.2016


Jak nás může někdo vést, když ho nevidíme ani neslyšíme? Proč by nás Bůh měl vůbec vést? Jsme pro Boha vůbec zajímaví?


Kdo je Duch svatý? Co Duch svatý dělá?

12.11.2016


SOBOTNÍ PROGRAM


Pochopili jsme Krista? Pochopili jsme Boha otce? Ale co Duch svatý? Jaké místo zaujímá tato třetí osoba? Vždyť ho nikdo neviděl, jak může být mezi námi?


Jak můžeme být naplněni Duchem Svatým?


Duch svatý může být v nás? Jak je to možné, když jsme ho nikdy nepocítili? Jak tedy člověk, v němž je přítomen Duch Svatý, může působit zlo?

Program bude probíhat v sále kostela svatého Václava. Bude společný s Alfou Řepy a Alfou Holešovice.
Hosté se mohou setkat s větším okruhem lidí, kteří řeší stejné otázky a je dostatek času k diskuzím o víře i o jiných věcech. Je zde připravena dopolední přednáška, oběd, vycházka, odpolední přednáška, pásmo s možností přímluvné modlitby (doporučujeme!) a večeře.
Program začíná v 8.30 hodin. Večeře skončí cca v 19.00 hodin s možností volné zábavy do 20.00 hodin.
Sobotní program Vás nejen obohatí o poznání, kdo je Duch svatý, ale věříme, že přinese i zábavu a možnost se navzájem hlouběji poznat.
Hradí se pouze náklady spojené se stravou – upřesníme.


Jak mohu odolat Zlému?

15.11.2016


Co je to zlo a proč je pro nás tolik „atraktivní“? Proč je tady a my mu musíme odolávat? A dá se vůbec zlu odolat? Co když podlehneme? Má cenu se zlem bojovat, když mu podléháme?


Uzdravuje Bůh i dnes?

22.11.2016


Dozvíme se něco o zázracích? Vstávání chromých, prozření slepých, probuzení mrtvých? Jak Bůh může uzdravovat? Opravdu uzdravuje i dnes?


A co církev?

29.11.2016


Kdo tvoří církev? Staří kmeti žijící na rozpadajících se farách? Jeptišky zavřené za zdmi kláštera? Arcibiskup nebo papež obklopený skupinou svých nejvěrnějších? To je církev? Jak mohla církev v historii chybovat?


Jak mohu prožít zbytek života co nejlépe?

06.12.2016


Lze použít v životě to, co křesťané hlásají? Je to obtížné nebo snadné? S čím se věřící v dnešní společnosti střetávají a jaká je jejich úloha? Jak získat trvalý vztah k Bohu? Jak neztratit svůj život?