PROGRAM SETKÁNÍ


Co vás čeká na Alfě?


Alfa Vršovice

Očekáváte uzavřené prostředí v temném sále se svíčkami a zmlklými lidmi v šedých vytahaných svetrech?
Asi Vás budeme muset zklamat.
Přijdete do moderního sálu s prostřenými stoly.


19:00   Začínáme dobrou večeří a popovídejme si
            přitom o životě nebo o tom, co nás baví.

19:45   Potom si můžeme zazpívat.
            Neumíte to? Nevadí. Můžete chvíli poslouchat.
            Možná zažijete i krátkou modlitbu.

19:55   Přednáška na dané téma (viz Cyklus přednášek).

20:30   Je čas na kávu a dobrý zákusek – a možná dopovědět to, o čem jste se bavili při večeři.

20:45   Diskuze.
            Patří k nejoblíbenějším bodům večera. Ve dvou menších skupinkách je zde čas na probrání
            tématu, na pohovoření o zkušenostech z praktického života. Budeme rádi, když budete klást
            otázky a ptát se na to, co jste nepochopili. Nemusíte se vůbec stydět. Jsme tu pro Vás.
            Pokud budete jen poslouchat, nebudeme se na vás zlobit.

21:30   Konec večera
Alfa Vršovice
Pokud si nejste jistí, jestli chcete navštěvovat celou Alfu, doporučujeme Vám přijít na jeden nebo dva večery v počátku kurzů. Potom se můžete rozhodnout, zda budete pokračovat nebo ne. Nedoporučujeme přistoupit do Alfy v průběhu jejího konání, protože témata přednášek na sebe navazují a nepřítomnost na předchozích večerech by mohla způsobit neporozumění dalším přednáškám.

Na kurzech není předepsané vstupné. Účastníci mohou přispět libovolnou částkou na občerstvení a provozní náklady.

14.11.2015 proběhne volitelná část kurzů, společný sobotní program.

Sobotní program máme společný s Alfou z Prahy Řep a z Holešovic. Hosté se mohou setkat s větším okruhem lidí, kteří řeší stejné otázky a je dostatek času k diskuzím o víře i o jiných věcech. Je zde připravena dopolední přednáška, oběd, vycházka do okolí, odpolední přednáška, pásmo s možností přímluvné modlitby (doporučujeme!) a večeře. Večeře skončí cca v 19:00 hodin.